Paslaugų teikimo sąlygos

MADOS FĖJŲ paslaugų teikimo sąlygos

Sąlygos sukurtos 2021 05 01, paskutinį kartą atnaujintos 2021 05 24

„Mados Fėjos“, veikianti pagal individualios veiklos pažymėjimą Nr. 1009452, buveinės adresas Partizanų g. 216-35  Kaunas, telefonas +37067676179 (toliau – Paslaugos teikėjas), atstovaujama Erika Vintalienė

Ir

Vardas, Pavardė (toliau Pirkėjas), sudaro nuomos paslaugos teikimo sutartį. 

Šios paslaugų teikimo sąlygos (toliau sąlygos) tarp jūsų (toliau pirkėjas) ir Mados fėjos (toliau paslaugos pardavėjas arba pardavėjas) apibūdina sąlygas, kuriomis jūs galite  pasiekti ir naudoti paslaugos pardavėjo svetainę adresu www.madosfejos.lt (toliau – „Svetainė“), ir susijusias paslaugas, įskaitant produktų nuomos ir (arba) pardavimo paslaugas (kartu su interneto svetaine ir jos turiniu, kaip apibrėžta toliau, „Paslaugos“). Įsigydami ir naudodamiesi nuomos paslaugas jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate laikytis šių sąlygų.

PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS SĄLYGAS. JOS GALI PASIKEISTI (paskutinį atnaujinimą galite matyti šio dokumento viršuje) NUO JŪSŲ PASLAUGOS REZERVACIJOS IKI PASLAUGOS SUTEIKIMO. Spustelėdami „SUTINKU“ Jūs sutinkate su šiomis sąlygomis.

 1. APIE PASLAUGAS

 1.1. Įvadas

Naudodamiesi Paslaugomis, mes siekiame suteikti jums prieigą prie vaikiškų ir moteriškų drabužių bei aksesuarų, kostiumų ir kito turinio, kuris padės jums nuspręsti, kurie daiktai jums labiausiai tinka.

1.2. Paslaugos suteikimo amžius

Sudaryti sutartį Interneto svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis ir būti ne jaunesni kaip 18 m. 

Sutartis Interneto svetainėje yra sudaroma elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus), kiekvieno užsakymo metu.

 1.3. Paslaugų ar paslaugos sąlygų keitimas

Paslaugos teikėjas pasilieka teisę dėl bet kokios priežasties pakeisti šias Sąlygas arba modifikuoti, laikinai sustabdyti ar nutraukti Paslaugų teikimą. Sutarties pakeitimai įsigalioja juos paskelbus interneto svetainėje ir pažymėjus atnaujinimo datą. Apie pasikeitimus Pirkėjas bus informuotas Sutartyje Pirkėjo nurodytomis ryšio priemonėmis, t.y. elektroniniu paštu.

1.4. Privatumas

Paslaugos tiekėjas vertina Pirkėjo pasitikėjimą, todėl Paslaugos teikėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Paslaugos teikėjo partnerius, teikiančius Daiktų pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

Pirkėjas savo sutikimą su sąlygomis patvirtina mygtuko SUTINKU paspaudimu. Šis sutikimas leidžia Paslaugos teikėjui informuoti el.pašu apie užsakymus.  Taip pat papildomas SUTIKIMAS duodamas nurodant sutikimą gauti naujienlaiškius, kitus ypatingus pasiūlymus. 

Asmeninė informacija, kuri naudojama šiose Sąlygose, yra informacija, leidžianti tiesiogiai identifikuoti asmenį, pvz.: Vardas, Pavardė ar el. Pašto adresas, ir informacija, kuri yra tiesiogiai sujungta su tokia identifikavimo informacija. Pagrindinis mūsų tikslas rinkti asmeninę informaciją yra suteikti jums saugią, sklandžią, efektyvią ir pritaikytą patirtį. Mes renkame tik apie jus asmeninę informaciją, kuri, mūsų nuomone, yra reikalinga šiam tikslui pasiekti.

Jei užsakote Paslaugą iš mūsų, mes prašome iš jūsų tam tikros asmeninės informacijos, nesvarbu, ar jūs naudojatės Paslaugomis mūsų svetainėje, kitomis elektroninėmis priemonėmis, telefonu ar paštu. Turite pateikti kontaktinę informaciją (įskaitant pavadinimą, pristatymo adresą, telefono numerį) ir finansinę informaciją (įskaitant kreditinės kortelės numerį ir galiojimo laiką). Šią informaciją naudojame atsiskaitymo tikslais ir jūsų užsakymams užpildyti. Jei kyla problemų apdorojant užsakymą, galime naudoti šią informaciją susisiekdami su jumis.

Kad jūsų užsakymas būtų apdorotas, pareikalausime, kad patvirtintumėte, jog peržiūrėjote ir sutikote su šiomis sąlygomis. 

Paslaugos teikėjui Interneto Svetainėje pateikti duomenys apie Pirkėją yra naudojami remiantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5.1.2 str. ir 7.2 str. pagrindu, Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais. 

Mes galime suteikti jums galimybę dalyvauti konkursuose mūsų svetainėje ar kitose elektroninėse laikmenose (pvz., „Facebook®“ arba „Instagram®“ puslapiuose). Jei dalyvausite, mes paprašysime tam tikros asmeninės informacijos. Prašoma informacija paprastai apima kontaktinę informaciją (pvz., Vardą Pavardę ir pristatymo adresą) ir demografinę informaciją. Šią informaciją naudojame konkurso nugalėtojams pranešti ir dalyviams el. paštu išsiųsti naujienlaiškį. Dalyvaudami konkurse, jūs laikotės šios veiklos sąlygų ir sąlygų, įskaitant, jei reikia, suteikiate mums leidimą dalytis savo asmenine informacija su to konkurso rėmėjais. Mes pasiliekame išskirtinę teisę bet kuriuo metu atšaukti bet kokį konkursą ar akciją be įspėjimo.

Mes galime paskelbti su mumis pasidalintomis nuotraukomis savo socialinėse ar skaitmeninėse rinkodaros kanaluose. Pateikdami mums nuotraukas el. paštu ar kita elektronine laikmena, jūs sutinkate suteikti mums leidimą jomis dalintis be kompensacijos. Tas pats galioja ir apie žymėjimą grotažyme #madosfejos

 Retkarčiais atsiųsime jums informaciją apie paslaugas, produktus, konkursus ir akcijas. Atsižvelgdami į jūsų privatumą, pateikiame galimybę negauti tokio tipo pranešimų. Prašome atsiųsti el. laišką adresu info@madosfejos.lt  kad negautumėte reklaminių pasiūlymų.

 2. PRODUKTŲ NUOMA IR PARDAVIMAS

2.1. Bendrosios sąlygos

Paslaugos apima produktų nuomą ir pardavimą. Šiame 2 skyriuje nustatomos sąlygos, taikomos Pirkėjui nuomojant ar perkant bet kurį mūsų interneto svetainėje esančią prekę.

Sudaryti sutartį Interneto svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis ir būti ne jaunesni kaip 18 m. 

Sutartis Interneto svetainėje yra sudaroma elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus), kiekvieno užsakymo metu.

Pristatymas. Visi pristatymai bus atliekami per Paslaugos teikėjo siuntimo partnerius, kurie Paslaugos teikėjas nuožiūra gali keistis. Naudojamas pristatymo būdas bus Paslaugos teikėjas nuožiūra. Paslaugos teikėjas rekomenduoja suplanuoti pristatymo datą, kuri būtų likus 2–3 dienoms iki jūsų renginio ar fotosesijos. Vežėjo vėlavimai, kurių mes negalime kontroliuoti, nėra grąžinamoji išmoka, jei jūs vis dar galite naudoti prekes. Už bet kokių pakaitinių prekių, išsiųstų likus mažiau nei 2 dienoms iki jūsų renginio ar fotosesijos, siuntimo išlaidas atsakys klientas. 

 Laiku negrąžinus prekių ir (arba) nesumokėjus už paslaugas.  Jei nesumokate Paslaugos teikėjas mokėtinų sumų, Paslaugos teikėjas gali pradėti išieškojimo procedūras. Jūs sutinkate apmokėti Paslaugos teikėjas surinkimo išlaidas, įskaitant pagrįstus advokatų mokesčius.

2.2. Nuoma

Bet kurio Produkto nuomai taikomos šios papildomos sąlygos.

 Nuomos mokestis. Produkto nuomos mokestis ( toliau Nuomos mokestis) bus visas nuomos mokesčio, draudimo mokesčių ir pristatymo mokesčių, nurodytų Svetainėje už jūsų Produkto nuomą, suma. Pateikdami produkto nuomos užsakymą, jūs įgaliojate Paslaugos teikėjas apmokestinti jūsų mokėjimo kortelę už nuomos mokestį. Paslaugos teikėjas iš jūsų mokėjimo kortelės iškart nuskaičiuos nuomos mokesčio sumą. 

Produkto rezervavimas svetainėje – tai užsakymas išsinuomoti tą gaminį, neatsižvelgiant į tai, kiek laiko iš anksto tas produktas yra rezervuotas. Kai užsakote gaminį, jūs sutinkate, jog Paslaugos teikėjas apmokestintų jūsų mokėjimo kortelę suma, lygi  100% pradinės mažmeninės prekės vertės (kai ji nauja) arba produkto rinkos vertės, kaip nustatyta tik Paslaugos teikėjas nuožiūra, pridėjus taikomus pardavimo mokesčius. Šis 100% leidimas nėra apmokestinamas, nebent daiktas negrąžinamas ar sugadinamas nepataisomai. 

Pakuotės grąžinimas.  Pristatydamas Produktą, Paslaugos teikėjas pateikė jums pakuotę, iš anksto apmokėtą, iš anksto adresuotą siuntimo etiketę ir instrukcijas, kaip naudoti produktus grąžinant Paslaugos teikėjui (toliau Grąžinimo pakuotė). 

 Produktų gavimas. Užsakymas pristatomas Pirkėjo užsakymo procese nurodytu pristatymo adresu ir pasirinktu pristatymo būdu. Užsakymą atsiimti gali tik Pirkėjas, kuris pateikė Užsakymą. Visais kitais atvejais Užsakymą atsiimantis asmuo turi pateikti asmens dokumentą kartu su tinkamos formos įgaliojimu, suteikiančiu teisę atsiimti Užsakymą. Jei keičiamas Užsakymo pristatymo adresas, Pirkėjas prisiima galimus papildomus pristatymo mokesčius ir atsakomybę dėl siuntos vėlavimo. Atsakomybė dėl Daiktų pereina Pirkėjui nuo Užsakymo priėmimo patvirtinimo momento, kai Pirkėjas patvirtina siuntos gavimą parašu, teikiant Paslaugą kurjerio paštu, atsiimant Užsakymą Paslaugos teikėjo buveinėje arba tinkamai patvirtinant Užsakymo siuntos gavimą pašte ir/ar naudojantis kitomis pristatymo paslaugomis. Jei Užsakymas atsiėmimas paštomate, užsakymo priėmimo patvirtinimo momentas fiksuojamas Paštomato paslaugą teikiančio tiekėjo interneto svetainėje.

Produktų naudojimas. Pirkėjas sutinka elgtis su Produktais atsargiai, tarsi jie būtų pasiskolinti iš jūsų artimo draugo. Paslaugos teikėjo produktai yra skirti naudoti /dėvėti ribotą pajėgumą, pavyzdžiui, fotosesijoms, vestuvems, specialiems renginiams ir kt. Jūs esate atsakingas už Produktų praradimą, sunaikinimą ar sugadinimą dėl vagystės, paslaptingo dingimo, gaisro, didelių dėmių ar kt., išskyrus įprastą nusidėvėjimą. Įprastas nusidėvėjimas apima nedideles dėmes, trūkstamus karoliukus, užstrigusius užtrauktukus ar kitus nedidelius pažeidimus. Jei grąžinate produktą, kuris yra sugadintas, nes jis paprastai nusidėvi, jūs sutinkate, kad mes apmokestinsime jus ir jūs mokėsite už kainą už produkto taisymą ar pakeitimą, kaip nustatyta mūsų nuožiūra, iki 100 proc. mažmeninės produkto vertės arba rinkos vertės. Paslaugos teikėjas pasilieka teisę prireikus imti dešimties eurų (10,00 eur ) valymo mokestį. Jei nemokate sumų, kurias esate skolingi Paslaugos teikėjas, per tam tikrą laiką, Paslaugos teikėjas inicijuos inkasavimo procesą. Jūs sutinkate apmokėti Paslaugos teikėjui išlaidas, įskaitant pagrįstus advokatų mokesčius. 

 Produktų Draudimas . Privalomas drabužių ir kai kurių aksesuarų draudimas yra tik 3 eur. Draudimas draudžia įprastą, nedidelį susidėvėjimą, pvz., Trūkstamus karoliukus ar blizgučius, tiulio įstrigimus, nedideles dėmes, nuimtas sagas, užstrigusius užtrauktukus ir sulaužytus diržus dėl dirželio aparatūros lūžimo. Tai neapima didelių dėmių (pvz.: labai suteptų ilgų suknelių apsiuvų, sunkių maisto ar gėrimų dėmių, nagų lako ar žymeklio ir kt.), audinio plyšimų ar skylių, akivaizdaus netinkamo daikto naudojimo arba praradimo / negrąžinimo. Draudimo įsigijimas nesuteikia teisės išmesti į šiukšlių dėžę ar netinkamai naudoti daiktą, ir jūs vis tiek sutinkate sumokėti iki 100% mažmeninės ar rinkos vertės už produktą, jei jis sugadintas nepataisomai. 

Produktų grąžinimas; Pratęsimai. Jūs sutinkate grąžinti Produktus Paslaugos teikėjui, nurodytu jūsų užsakymo sąskaitoje faktūroje nurodytoje Produktų grąžinimo datai arba anksčiau. Galite pratęsti Produkto užsakymą išsiųsdami el.laišką adresu info@madosfejos.lt; su sąlyga, kad dėl bet kokių pratęsimų reikalingi kiti to gaminio užsakymai ir iš anksto sumokamas papildomas nuomos mokestis, taikomas tam produktui pratęsimo laikotarpiu. Privalote grąžinti Produktą pristatydami Produktą, esantį transportavimo pakuotėje, perduoti kurjeriui arba į LP EXPRESS paštomatą adresu V. Krėvės pr. 97, 50369 Kaunas, Kauno m. sav.  

Pamestas grąžinimo lapelis. Jei pametėte grąžinimo pakuotę ar etiketę, prieš grąžinimo datą susisiekite su mumis el. paštu info@madosfejos.lt ir paprašykite kitos grąžinimo etiketės kopijos. Gavę jūsų susirašinėjimą, atsakyti reikia mažiausiai 24 valandas. Pavėluoti mokesčiai neatleidžiami dėl pamestų grąžinimo etikečių. 

 Pavėluoti mokesčiai. Jei Pirkėjas vėluoja grąžinti Daiktą, už kiekvieną pradelstą dieną nuo Užsakymo grąžinimo dienos skaičiuojami delspinigiai, kurie lygūs 25% Daikto vertės. Delspinigiai bet kokiu atveju negali būti didesni nei Daikto vertė, kuri yra nurodoma kiekvieno Užsakymo atveju. Jei delspinigiai nemokami ilgiau nei 10 d., Pirkėjas laikomas Paslaugos teikėjo skolininku ir Pirkėjo skolos administravimas perduodamas atsakingoms už skolų išieškojimą institucijoms.

PASLAUGOS TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Toliau pateikiamos ribotos garantijos, kurias Paslaugos teikėjas teikia dėl produktų nuomos. Paslaugos teikėjas atsakomybė jums už bet kurios iš šių garantijų nesilaikymą apsiriboja tuo, kad laiku pristatomas gaminys, atitinkantis garantijas, arba grąžinamas nuomos mokestis (išskyrus pristatymo mokesčius), kaip nustatė Paslaugos teikėjas. 

 • Tinkami gaminiai. Mes pristatysime jūsų užsakytus gaminius, įskaitant nurodytą dydį, spalvą ir dizainą, pristatymo dieną ar anksčiau, už kurią jus užsisakėte, išskyrus atvejus, kai Produktas yra sugadintas nepataisomai, grąžintas pavėluotai ankstesnio kliento. Tokiu atveju mes stengsimės pranešti, kad Produktas nepasiekiamas. Jei galėsime su jumis susisiekti, turėsite teisę pasirinkti bet kurį nuomojamą produktą, kuris pakeis nepasiekiamą gaminį. Jei negalime su jumis susisiekti, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad galime jums atsiųsti tokios pat ar didesnės vertės pakaitinį produktą. Produktai gali atrodyti kitokios spalvos ir stiliaus, nei rodomi Svetainėje ar kitoje elektroninėje laikmenoje.

 • Švarus ir paruoštas dėvėti. Produktai bus išvalyti ir  paruošti dėvėti. Paslaugos teikėjas  plauna rankas prieš tikrinant kiekvieną gaminį ir tikrina labai atsargiai, tačiau naudodamas produktą rizikuoji pats ir Paslaugos teikėjas neprisiima atsakomybės už su sveikata susijusius skundus, susijusius su bet kuriuo produktu.

• Dydžio grąžinimas. Jei jūsų produktas netinka, galite susisiekti su Paslaugos teikėju per 24 valandas nuo prekės gavimo dienos el.paštu info@madosfejos.lt,  kad pasirinktumėte pakaitinį gaminį be jokio papildomo nuomos mokesčio. Paslaugos teikėjas gali pagreitinti pakaitinio rūbo pristatymą, kai jis bus prieinamas, tačiau pristatymo išlaidos bus jūsų atsakas. Paslaugos teikėjas nesiūlo grąžinti pinigų dėl problemų, susijusių su dydžiu. 

• Būklė. Daiktai bus visiškai nauji, pavyzdžiui, nauji, puikiai naudojami arba labai geros būklės. Jie neturės trūkumų, turinčių įtakos suknelės naudojimui, arba bus pastebimi fotografuojant ar dėvint. Jei gavus pastebėsite kokių nors trūkumų,skubiai praneškite el.paštu info@madosfejos.lt . Produktus laikydami savo žinioje visą nuomos laikotarpį, net ir pranešę Paslaugos teikėjui apie trūkumą, negalėsime grąžinti pinigų. 

3. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

A. Nuosavybė už paslaugas

 Paslaugos, įskaitant Paslaugos teikėjas turinį, įskaitant visas intelektinės nuosavybės teises ir į Paslaugas bei visus jų pakeitimus, pakeitimus ar pataisymus, yra Paslaugos teikėjo nuosavybė. 

 B. Atsiliepimai

 Siųsdami mums atsiliepimus, idėjas, dokumentus ar pasiūlymus ( toliau Atsiliepimai), jūs suteikiate mums neatšaukiamą, nemokamą, nuolatinį leidimą naudoti, modifikuoti, parengti kūrinius, publikuoti, platinti, sublicencijuoti ir kitaip naudoti grįžtamąjį ryšį, o jūs atsisakote visų moralinių teisių, susijusių su grįžtamuoju ryšiu, kuri gali būti jums prieinama bet kurioje pasaulio vietoje, ir patvirtinate, kad tokios teisės nebuvo įtvirtintos. Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad atsiliepime nėra jokios trečiosios šalies konfidencialios ar nuosavybės teise saugomos informacijos ir kad Paslaugos teikėjas gali naudoti jūsų atsiliepimus be apribojimų ar įsipareigojimų jums ar bet kuriai trečiajai šaliai.

 C. Pranešimo ir pašalinimo procedūros

 Jei manote, kad bet kuris Paslaugos teikėjo turinys pažeidžia jūsų autorių teises, galite paprašyti pašalinti šią medžiagą (arba prieigą prie jos) susisiekdami su Paslaugos teikėju  el.paštu info@madosfejos.lt ir pateikdami šią informaciją: autorių teisių saugomo darbo, kurį, jūsų manymu, pažeidėte, identifikavimas. kūrinio aprašymas ir, jei įmanoma, autorizuoto kūrinio varianto kopija arba vieta (pvz., URL); medžiagos, kurią, jūsų manymu, pažeidžia, ir jos vietos identifikavimas, įskaitant medžiagos ir jos URL aprašą ar bet kokią kitą susijusią informaciją, kuri leistų mums rasti medžiagą; jūsų vardas, adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas; pareiškimas, kad jūs sąžiningai tikite, kad skundžiamasi dėl medžiagos naudojimo nėra autorių teisių savininko, jo atstovo ar įstatymų leidimas; pareiškimas, kad jūsų pateikta informacija yra tiksli, ir nurodant, kad „už melagingą parodymą“ esate autorių teisių savininkas arba esate įgaliotas veikti autorių teisių savininko vardu; ir autorių teisių savininko ar įgalioto atstovo parašas arba elektroninis atitikmuo.

Siekdama apsaugoti autorių teisių savininkų teises, Paslaugos teikėjas laikosi politikos, pagal kurią tam tikromis aplinkybėmis nutraukiami abonentų ir paslaugų savininkų, kurie yra pažeidėjai, nutraukimas.

 4. PASKYROS UŽDARYTAS (SUTARTIES NUTRAUKIMAS)

 A. Pirkėjo nutraukimas

 Bet kada galite išjungti savo paskyrą ir nutraukti naudojimąsi Paslaugomis. Norėdami išjungti savo paskyrą, susisiekite su mumis  el.paštu info@madosfejos.lt. Jūs suprantate, kad jūsų turinys gali ir toliau egzistuoti ir būti naudojamas Paslaugoje net ir išjungus.